top of page

aanleunwoningen

Doorheen de jaren heeft VP+ een aantal woonprojecten ontwikkeld voor zieken en bejaarden. Op verschillende locaties in Limburg zijn er Cadoles gebouwd. Dit zijn aangepaste aanleunwoningen voor zieken en bejaarden die opteren voor een zelfstandig bestaan mits enige ondersteuning van VP+ en diverse diensten. Inmiddels hebben er een aantal zelfstandige verpleegkundigen dit initiatief gevolgd en werden er ook buiten de provincie dergelijke projecten gerealiseerd. 

In 1998 zijn we gestart met het project ‘Cadoles’, aanleunwoningen voor minder mobiele of zieke mensen die mits een beetje begeleiding en ondersteuning zelfstandig kunnen wonen.

De naam 'Cadoles' is afkomstig van les cadoles, borie-achtige schuilplaatsen in de wijnvelden in de Champagnestreek, die snel gebouwd worden en die beschermen tegen barre weersomstandigheden. Deze zijn snel en makkelijk bereikbaar. Het aanvankelijke pilootproject was een voorbeeld voor de zelfstandige thuisverpleegkundigen die regelmatig de vraag krijgen van patiënten: ‘waar kom en kan ik terecht als ik minder mobiel ben?’ Een aantal verpleegkundigen hebben dit initiatief met succes gevolgd.

VP+ heeft een aantal Cadoles ter beschikking in de omgeving van Hasselt. Heeft u interesse? Maak een afspraak voor een bezoek aan het VP+ woonerf. Naast bestaande aanleunwoningen is er ook een mogelijkheid om de bestaande woning aan te passen aan gegroeide noden, een bijkomende trap of lift, bredere deuren, een elektronische deuropener, webcambewaking... Dit is meestal maatwerk. Ook hier biedt VP+ oplossingen. U kan ons altijd contacteren op vpplus@vpplus.be

bottom of page